O nas

KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI to rodzinna informatyczna firma ekspercka, która już kolejny rok (od grudnia 2016 roku do chwili obecnej) koncentruje się na wdrażaniu oprogramowania do konsolidacji zarządczej i statutowej IBM Cognos Controller dla polskich Grup Kapitałowych. Założyciele i zarazem pracownicy firmy Natalia i Adam Kucharscy posiadają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu i badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnie z wymogami PSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)), a także tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami (finanse-księgowość, magazyny, produkcja, sprawozdawczość).

Oferujemy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie rozwiązań Financial and Operational Performance Management dla Grup Kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w celu istotnego usprawnienia procesów grupowego raportowania zarządczego i statutowego.

Wspieramy Grupy Kapitałowe we wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrożeniu różnorodnych systemów informatycznych (systemy klasy ERP, systemy raportujące, systemy do kalkulacji konsolidacji zarządczej i statutowej) oraz rozległą wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości (IFRS/IAS, PL GAAP, US GAAP), zasad organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej, controllingu i budżetowania.

W unikalny sposób łączymy interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą zastosowania informatyki w biznesie z wiedzą z zakresu sprawozdawczości finansowej i zarządczej, rachunkowości, podatków i audytu.

Zapewniamy kompleksowy charakter wdrażanych koncepcji, co pozwala zintegrować dane statutowe i zarządcze, historyczne i planistyczne zarówno z perspektywy Grupy Kapitałowej jak i na poziomie poszczególnych segmentów biznesowych lub jednostek.

Firma KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI jest autoryzowanym srebrnym partnerem firmy IBM (portfolio Business Analitycs, w tym oprogramowanie IBM Cognos Controller) oraz partnerem firmy CERTENT (oprogramowanie CDM do prezentacji jednostkowych i skonsolidowanych danych sprawozdawczych). KUCHARSCY CONSULTING – ADAM KUCHARSKI otrzymała od firmy IBM prestiżową nominację do kategorii „Ekspert w obszarze IBM Analytics w 2019 roku”.
Unikalne połączenie wiedzy eksperckiej i doświadczenia z dziedziny zaawansowanej rachunkowości i informatyki pozwoliło z sukcesem zrealizować najbardziej złożone projekty z zakresu automatyzacji procesów sprawozdawczych na poziomie grupy kapitałowej.

 

Nasi eksperci

Adam Kucharski

Ekspert IT w obszarze systemów do konsolidacji finansowej.

Zawodowy informatyk, analityk i doradca biznesowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi w obszarach operacyjnych i finansowych. Przez kilka lat wspierał zespoły audytowe BIG5 w procesach badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie IT. Realizował również projekty doradcze z zakresu zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych klasy ERP oraz Business Intelligence.

Znakomicie rozumie potrzeby biznesowe polskich grup kapitałowych, w tym notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz procesy konsolidacji statutowej i zarządczej wymagające implementacji w narzędziach informatycznych.

Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością rozwiązań oferowanych przez firmę IBM w zakresie Financial and Operational Performance Management (FOPM). Wdraża i nadzoruje projekty automatyzacji konsolidacji zarządczej i statutowej w oparciu o IBM Cognos Controller.

Współautor wielu publikacji i wystąpień na temat zastosowania informatyki w procesie konsolidacji i sprawozdawczości grup kapitałowych.

ico-linkedin

Natalia Kucharska

Ekspert i doradca w zastosowaniu systemów IT do konsolidacji finansowej.

Wieloletni biegły rewident i doradca podatkowy, doradca biznesowy, posiadający wieloletnie doświadczanie w sporządzaniu, analizie oraz badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym dla grup kapitałowych notowanych na giełdach w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku.

Znakomicie rozumie potrzeby biznesowe polskich grup kapitałowych, w tym notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz procesy konsolidacji finansowej i zarządczej wymagające implementacji w narzędziach informatycznych.

Posiada bardzo dobrą znajomość rozwiązań oferowanych przez firmę IBM w zakresie Financial and Operational Performance Management (FOPM). Kluczowy ekspert w projektach automatyzacji konsolidacji zarządczej i statutowej w oparciu o IBM Cognos Controller.  

Wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków. Autor wielu publikacji i wystąpień z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowej. Współautor licznych publikacji oraz wystąpień na temat zastosowania informatyki w procesie konsolidacji i sprawozdawczości grup kapitałowych.

ico-linkedin


Certyfikaty

Nasi Partnerzy

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij