Ostatnia mila sprawozdawczości, czyli … ESMA na horyzoncie

0d 1 stycznia 2020 r. Spółki notowane na rynku regulowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą przyjąć nowe ramy formatowania i składania rocznych sprawozdań finansowych dotyczących lat obrotowych rozpoczynających się w tym dniu lub po tej dacie.

Europejski Jednolity Format Elektroniczny (ESEF) wymaga sporządzania rocznych sprawozdań w natywnym internetowym formacie XHTML, a nie jako dokument do pobrania, taki jak PDF.

Spółki, które składają raporty roczne przy użyciu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), są również zobowiązane do oznaczania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za pomocą eXtensible Business Reporting Language (XBRL), który ułatwia porównywanie sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami innych firm.

 


Certent CDM nie tylko zapewnia niezbędne tagowanie XBRL i funkcje wyjściowe XHTML, ale także sprawia, że ​​cały proces tworzenia raportów finansowych jest łatwiejszy, szybszy i mniej podatny na błędy – dając zespołom finansowym więcej czasu na skupienie się na analizie, raportowaniu opisowym i dostarczaniu dodatkowych informacji dla firmy.


 

Usprawnione tworzenie raportów i znakowanie XBRL.

Działy finansowe spędzają znaczną ilość czasu na tworzeniu raportów finansowych w napiętych terminach, w tym raportów ustawowych, raportów regulacyjnych i wewnętrznych raportów zarządczych. Są one tworzone głównie ręcznie, przy użyciu narzędzi takich jak Microsoft Word, Excel i PowerPoint.Znaczną ilość czasu poświęca się na skonfigurowanie szablonu raportu, poszukiwanie poszczególnych współtwórców danych, kopiowanie i wklejanie go do raportu oraz sprawdzanie i ponowne sprawdzanie, czy dane są aktualne, poprawne i spójne.

Certent CDM rozwiązuje te problemy, dynamicznie ściągając dane z systemów źródłowych do wstępnie zdefiniowanego szablonu raportu i stosując odpowiednie znaczniki XBRL z taksonomii ESEF ESMA wszędzie tam, gdzie są one wymagane w dokumencie. Użytkownicy mogą oznaczać dane finansowe i komentarze tylko raz, w dowolnym momencie cyklu raportowania i automatycznie kopiować tagowanie do przyszłych raportów.Dla celów ESEF, CDM może sformatować gotowy raport jako wynik XHTML, dzięki czemu bezproblemowe jest przedłożenie go do krajowego organu regulacyjnego.

 

Wspólny przepływ pracy chroni jedną wersję prawdy.

Ręczne procesy tworzenia raportów często napotykają opóźnienia i wąskie gardła, ponieważ zespół czeka, aż osoby zaangażowane w projekt wykonają przydzielone im zadania. Rezultatem jest często zwiększony stres, długie godziny w biurze i praca w weekendy w miarę zbliżania się terminu.

Dzięki Certent CDM użytkownicy mogą tworzyć i egzekwować inteligentne procesy ze zintegrowanymi kontrolami, listami kontrolnymi zgodności i pełnym wglądem w każdy etap procesu. Pulpity nawigacyjne przepływów pracy i procesów ułatwiają menedżerom identyfikowanie wąskich gardeł i szybką zmianę koncentracji zasobów.

Standaryzacja procesów w całej organizacji — i używanie jednej wersji prawdy — eliminuje dyskusję o tym, kto ma najnowszą wersję i przyspiesza proces dochodzenia do konsensusu, co oznacza możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia lub wykorzystywania nowych możliwości.

 

Zmniejszone ryzyko błędów i naruszeń zgodności.

Raporty tworzone ręcznie przez kopiowanie i wklejanie danych z różnych źródeł wiążą się z wysokim ryzykiem błędów. Dane mogą być nieaktualne lub mogą być niespójne w całym raporcie. Gdy wiele osób pracuje nad tym samym raportem, istnieje ryzyko, że dane mogą zostać nadpisane lub przypadkowo usunięte. W najlepszym razie wymaga to dużo pracy, aby sprawdzić i ponownie sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne. W najgorszym przypadku firma ryzykuje ujawnieniem nieprawidłowych informacji, potencjalnie naruszając swoje zobowiązania rynkowe.

Certent CDM znacznie zmniejsza ryzyko błędów i zniekształceń, automatycznie pobierając najbardziej aktualne dane z systemów źródłowych i dodając kontrole, zabezpieczenia, walidację danych i solidne raportowanie ścieżki audytu. Możliwość szybkiego identyfikowania raportów ścieżki audytu i mechanizmów kontrolnych może oszczędzić audytorom konieczności przeprowadzania kosztownych testów i inspekcji tych procesów, aby upewnić się, że na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadzono odpowiednie kontrole i walidacje.

 

Więcej czasu na analizę wartości dodanej i komentarz.

Gdy wzrasta presja na dostarczanie danych, członkowie zespołu finansowego mają niewiele czasu na dodanie jakiejkolwiek dodatkowej wartości, takiej jak przegląd narracji w zgłoszeniu ESEF, aby upewnić się, że jest w pełni zgodny z ujawnieniem regulacyjnym wymaganiami lub wydawanie rekomendacji zainteresowanym stronom, jak postępować w oparciu o to, co mówią im dane.

Integrując operacje finansowe i analizy biznesowej, Certent CDM uwalnia przepracowane zespoły finansowe i sprawozdawcze, które mogą poświęcać swój czas na wartościowe analizy zamiast na zbieranie i weryfikację danych. Pomaga im uzyskać informacje, których potrzebują, aby zapewnić lepsze wsparcie przy podejmowaniu decyzji i zwiększyć wydajność na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij